Yêu nước và ngu dốt

Fb. Thai Ba Tan|

Yêu nước và ngu dốt
Là đặc tính đám đông.
Cộng sản lợi dụng nó
Để đi tới thành công.

Giờ thế kỷ hăm mốt,
In-tơ-net vù vù,
Nhưng đám đông vẫn thế,
Vẫn yêu nước và ngu.

Cộng sản vẫn lợi dụng,
Và dẫu không cho tiền,
Đám đông thành bò đỏ.
Thậm chí là bò điên.

Xin bạn xem tiếp bài Yêu nước và ngu dốt tại Chân Trời Mới Media.

Related posts