Thử tìm hiểu những mắt xích bị đứt trong trận Trường Sa 14/3/1988

Với những phân tích vừa kể, không còn nghi ngờ gì nữa, chính thái độ vô trách nhiệm của cấp lãnh đạo cao nhất, rồi sau đó mệnh lệnh không được bắn vào quân xâm lược là nguyên nhân dẫn đến việc không có một phương án hành quân để bảo vệ các chiến sĩ VN và chống trả lại địch hữu hiệu.

Xin bạn xem tiếp bài Thử tìm hiểu những mắt xích bị đứt trong trận Trường Sa 14/3/1988 tại Chân Trời Mới Media.

Related posts