Thông báo của ban tuyên giáo trung ương

JB Nguyễn Hữu Vinh|

Thời gian qua, nhất là từ khi lễ quốc tang đồng chí Lê Đức Anh diễn ra đến nay, rất nhiều quần chúng nhân dân tỏ sự hoài nghi về sự trung thực của lãnh đạo đất nước, của đảng và của nhà nước ta. Đó là sự suy thoái về chính trị một cách nghiêm trọng.

Đặc biệt, là ngày 25/4, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói rằng: “Tôi xin thông báo là sức khỏe của lãnh đạo chúng ta đã được ổn định và sẽ sớm trở lại làm việc để bà con yên tâm. Đừng nghe thông tin trên mạng”. Thế mà đa số nhân dân vẫn không chịu tin lời chủ tịch Quốc hội, lại còn nghi ngờ và soi lãnh đạo nước ta. Trong lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nhiều thế lực thù địch cứ soi xem có thấy đồng chí Tổng Bí thư, chủ tịch nước ở đâu không, khi không tìm thấy lại la oai oái là đồng chí Ngân nói dối. Đó là sự suy thoái về chính trị nghiêm trọng hơn.

Lẽ ra, báo chí phải nắm rõ yêu cầu của Đảng là “Cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác và luôn ở thế chủ động” – Tất nhiên là phải chính xác theo thước đo của đảng – nhưng các báo đã không làm được.

Vui như ngày hội.

Nay cần kịp thời thông tin cho đầy đủ như sau:

“Trong những ngày Quốc tang đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được bầu là Trưởng Ban lễ Quốc tang.

Lẽ ra, đồng chí Trưởng Ban lễ quốc tang phải có mặt, nhưng có lý do đặc biệt nên phải vắng mặt ở lễ quốc tang.

Đó không phải là lý do sức khỏe của đồng chí như thông tin trên mạng. Trưởng ban Tuyên giáo và Chủ tịch Quốc hội đã đến hỏi thăm đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch và đồng chí đã trả lời rất khỏe khoắn rằng: “Tau khỏe, có chi mô”.

Tuy nhiên, mấy hôm nay, đồng chí Trưởng Ban Lễ quốc tang đang rất bận trong việc tìm người làm Trưởng Ban Lễ quốc tang cho Lễ quốc tang trong Lễ quốc tang sắp tới của Trưởng ban lễ quốc tang hiện nay.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Quốc tang đã tương đối hoàn chỉnh theo đúng kế hoạch. Các đội ngũ đã tập luyện và thao diễn đã rất cố gắng và đã thành thục.

Vì thế, trưởng Ban Tuyên giáo thông báo cho mọi người được biết. Khi nào có Quốc tang, chúng tôi sẽ thông báo sau.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Đã ký:
Võ Văn Thưởng

Related posts