Thế giới đối mặt với biến động lớn?

Thực lực kinh tế thương mại của Trung Quốc đã đứng ở hàng đầu trên thế giới, vì thế năng lực chống đỡ cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều quốc gia. Trung Quốc không có lý do sụp đổ sớm trong khi nước khác vẫn còn đứng được.

Xin bạn xem tiếp bài Thế giới đối mặt với biến động lớn? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts