Số đông người Việt cuồng si Cộng sản?

VietTuSaiGon – Blog RFA

Tôi đặt đề từ như vậy nghe rất trái khoáy và chói tai, nhưng đó là sự thật, đa số người Việt cuồng si Cộng sản. Và người Việt cho đến hiện tại vẫn không chạm tới hạnh phúc được bởi số đông cuồng si Cộng sản. Vì sao?

Vì đôi khi cuộc hôn ước giữa nhân dân và đảng cầm quyền giống như một cuộc hôn phối của một đôi vợ chồng.

Xin bạn xem tiếp bài Số đông người Việt cuồng si Cộng sản? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts