SBTN VOICE: Team Trữ Tình luyện tập với danh ca Carol Kim

*** Xem full tập 9 tại WWW.SBTNGO.COM (không áp dụng tại Hoa Kỳ).

Tại Hoa Kỳ, để xem chương trình SBTN VOICE, quý vị hãy liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc DirecTV ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN. Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN go tại www.sbtngo.com với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Related posts