Rồng lộn ngược lộn xuôi!

Nước nhà có làm ra cái tăng trưởng kia đâu, chỉ giở trò Lý Thông nhận vơ thành tích của người khác mà thôi. Bùng nổ về số lượng Giáo sư và phó GS, một lúc có tới 1.226 được phong hàm GS và PGS. Mình lo quá! Họp hội đồng GS sẽ chẳng còn chỗ mà ngồi.

Xin bạn xem tiếp bài Rồng lộn ngược lộn xuôi! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts