‘Quay đầu là bờ’ hay ngã ba đường của thủ tướng CSVN?

Phạm Chí Dũng – Người Việt|

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc có vẻ đang tính toán “quay đầu là bờ” khi ông bơi một đường vòng trong thời gian chín tháng để trở lại điểm xuất phát nhằm xoa dịu công luận: mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc lẫn phía Nam.

Lại “mở rộng phi trường cả phía Bắc và phía Nam”

Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ Tháng Ba, 2018, diễn ra hôm 2 Tháng Tư, ông Phúc bất ngờ phát ra một “chỉ đạo” có phần đảo chiều tuy vẫn đậm sắc màu nước đôi: “Tôn trọng ý kiến tư vấn độc lập, ý kiến của bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải và ý kiến của Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Quay đầu là bờ’ hay ngã ba đường của thủ tướng CSVN? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts