PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Tình người qua cơn bão lụt Harvey

Cơn bão Harvey đã làm rất nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong tình cảnh đó, một số chủ các cơ sở của người Việt đã có những cách giúp đỡ khác nhau. Phóng viên SBTN đã đến gặp một số đồng hương Việt Nam và được họ cho biết những việc mà họ đã làm để giúp đỡ cho người bị nạn trong cơn bão lụt Harvey.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

Related posts