Nợ công – Gánh nặng đè lên vai người dân

Hiện nay người dân VN phải oằn lưng đóng thuế để nuôi 2 bộ máy cai trị song trùng: Đảng và nhà nước. Đó là chưa kể các hội đoàn tay sai ăn bám theo ngân sách nhà nước.

Thuế chồng lên thuế để trả nợ công ngày càng cao và kéo dài đẩy người dân lao động vào cuộc sống ngày càng cực khổ, điêu đứng.

Từ Sài Gòn, Kỹ sư Nguyễn Trang Nhung đã có cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành liên quan đến việc khắc phục tình trạng nợ công hiện nay.

Xin bạn xem tiếp bài Nợ công – Gánh nặng đè lên vai người dân tại Chân Trời Mới Media.

Related posts