Nhà nuôi dưỡng động vật khuyết tật (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Nông trại Freedom là nơi chăm sóc và chỗ ở của các động vật khuyết tật. Nơi đây còn đóng vai trò như một trung tâm giáo dục cho du khách ở Moshav O Meat, Israel. Trong số những vị khách có Miri, một chú lừa ba chân, Gary, một chú cừu niềng chân và Omer, một chú dê mù. Phần lớn trong số 240 loài vật tại trang trại này trước đó vốn được nuôi để giết thịt. Một số con được nông dân quyên tặng và một số khác được nhận về sau khi bị bỏ rơi.

Freedom Farm houses and cares for disabled animals and serves as an educational center for visitors in Moshav Olesh, Israel. Among the guests are Miri, a three-legged donkey, Gary, a sheep with leg braces, and Omer, a blind goat. The majority of the 240 animals at the farm were raised for slaughter. Some were donated by farmers and others were found after being abandoned.

Related posts