Nhà nước giám sát của Trung Quốc đe dọa từng người dân

Blogger Phạm Nguyên Trường|

Trung Quốc đang hoàn thiện mạng lưới gián điệp kỹ thuật số cực kì rộng lớn, coi đấy là phương tiện kiểm soát xã hội – đang gây ra những ảnh hưởng đối với chế độ dân chủ trên toàn cầu.

Hãy tưởng tượng một xã hội, trong đó bạn bị chính phủ đánh giá về mức độ độ đáng tin của bạn. “Điểm số công dân” của bạn đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.

Xin bạn xem tiếp bài Nhà nước giám sát của Trung Quốc đe dọa từng người dân tại Chân Trời Mới Media.

Related posts