Người Việt tại Hoa Kỳ vận động nhân quyền cho Việt Nam

WASHINGTON DC (CTM Media) – Nhận lời mời tham gia phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam nhân dịp Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vietnam Human Rights Day – ngày 11 tháng 5 hằng năm), cô Tuyết Hồng đã thay mặt cho 3 hội đoàn phi chính phủ tại Hoa Kỳ là Hội Phụ Nữ Việt Nam (Vietnamese American Women’s Association – VAWA), Hội Đền Hùng và Radio Tiếng Nước Tôi đi cùng phái đoàn do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, MD và VA phối hợp với Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và Hệ Thống Truyền Hình SBTN đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 11giờ 30 ngày 10/05/2018 để gặp Tiến Sĩ Scott Busby, Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (Deputy Assistant Secretary), Văn phòng đặc trách Dân Chù, Nhân Quyền và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.)

Phái đoàn đã được TS.

Xin bạn xem tiếp bài Người Việt tại Hoa Kỳ vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

Related posts