Người dân phải gánh chịu những gì, đất nước sẽ đi về đâu sau khi “NHẤT THỂ HÓA”???

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Việc ai là người nắm giữ ngôi vương bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì ai lên cũng đều là kẻ thân Tàu và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Tàu. Có chăng là thủ đoạn triển khai thâm hiểm hơn mà thôi chứ chiến lược cai trị cơ bản đều được soạn kịch bản từ bên Tàu cả. Cái quan trọng là sau khi sự việc nhất thể hóa này được thực hiện trót lọt thì dân Việt Nam phải gánh chịu những gì và đất nước sẽ đi về đâu mà thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Người dân phải gánh chịu những gì, đất nước sẽ đi về đâu sau khi “NHẤT THỂ HÓA”??? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts