Ngô Xuân Lịch – kẻ phá nát quân đội, bán rẻ chủ quyền đất nước!

Nguyễn Thành – Dân Luận |

Độc giả Nguyễn Thành, người tự nhận là một quân nhân quá bức xúc trước tình trạng tham nhũng trong quân đội nên chuyển bài viết này mong Dân Luận công bố để rộng đường dư luận. Vì chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng, mong độc giả tham khảo thông tin dưới đây với sự dè dặt cần thiết. (Dân Luận)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đẩy mạnh “cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, liên tục đưa củi vào lò.

Xin bạn xem tiếp bài Ngô Xuân Lịch – kẻ phá nát quân đội, bán rẻ chủ quyền đất nước! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts