Ngộ nhứt là chị đó chị… Ngân!

Tôi không tủi thân vì số “chậm tiến” như tôi đông dữ lắm, ít nhất cũng cỡ 90 triệu. Thành ra tụi tôi mong chị đăng đàn, giáo dục kỹ lưỡng hơn cho tụi tôi tường minh, ái mộ chị chứ hổng thấy chị càng ngày càng… ngộ nghe chị Ngân!

Xin bạn xem tiếp bài Ngộ nhứt là chị đó chị… Ngân! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts