Nghĩa khí Lục Vân Tiên trong xã hội pháp quyền

Nguyễn Quốc Tấn Trung – Luật Khoa tạp chí|

Xã hội Việt Nam vừa đón nhận thêm một tin buồn (trong hằng hà sa số các tin buồn khác) khi mất đi ba người tốt vì cố gắng ngăn chặn một vụ cướp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số báo và facebookers lên án thái độ vô trách nhiệm và vô cảm của một số cán bộ công an phường khi họ phát ngôn rằng vụ việc xảy ra ở địa bàn phường khác nên không thể tham gia hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn.

Xin bạn xem tiếp bài Nghĩa khí Lục Vân Tiên trong xã hội pháp quyền tại Chân Trời Mới Media.

Related posts