Mỹ mà xấu?

Các nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa rồi cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì.
Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có, Mỹ có một nền dân chủ đã 242 năm.
Còn Nga và Tàu, ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì?

Xin bạn xem tiếp bài Mỹ mà xấu? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts