Một chiến dịch report triệt xoá các facebook phản biện

Trương Duy Nhất Blog RFA

Đang có một chiến dịch điểm, tập trung dồn dập report nhằm triệt xoá các trang facebook phản biện.

Facebook Trương Duy Nhất (một góc nhìn khác) vừa bị xoá chừng 2 tiếng trước. Email thông báo từ đội ngũ quản trị facebook cho biết: họ xoá vì có tài khoản khác trên facebook báo cáo tài khoản Trương Duy Nhất của tôi là “mạo danh”.

Xin bạn xem tiếp bài Một chiến dịch report triệt xoá các facebook phản biện tại Chân Trời Mới Media.

Related posts