Mong lắm mỗi người góp 1 tay. Tẩy chay!

Fb. Đỗ Ngà|

Mong mọi người hãy ý thức mình là người Việt. Mọi chiến lược Hán hóa nước Việt của ĐCS phải bị ngăn chặn bằng ý thức mỗi người chúng ta. Việc này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Rất đơn giản, hãy tẩy chay không đi phương tiện này. Và tẩy chay mọi chiến lược âm mưu Hán hóa dân tộc.

Chúng ta nên nhớ, chính quyền vay tiền của Trung Cộng để thực hiện dự án.

Xin bạn xem tiếp bài Mong lắm mỗi người góp 1 tay. Tẩy chay! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts