Mẹ của Quỳnh

Trương Duy Nhất Blog – RFA

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, sau phiên phúc thẩm xử con gái bà (Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh).

Các bạn, cả những viên an ninh, kiểm sát, quản giáo, giám thị, quan toà…, và tất thảy chúng ta. Nhìn bức ảnh này để xem ta sẽ phản ứng ra sao, khi đấy là mẹ mình?

Hôm nay là mẹ của Quỳnh.

Xin bạn xem tiếp bài Mẹ của Quỳnh tại Chân Trời Mới Media.

Related posts