Lưới Trời & Những Bản Án Bỏ Túi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – RFA

Sẽ có ngày dân nổi can qua. Chúng sẽ quỳ lạy xin tha khoan hồng (Vũ Thư Hiên)

***

Tôi vì lười nên dốt, rất dốt. Sau những chuyện lùm xùm quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh, tôi chợt nhận ra là mình chỉ biết chút xíu về nước Đức – vào thưở xa xưa – qua vài chục cuốn phim và những tác phẩm của Erich Maria Remarque.

Xin bạn xem tiếp bài Lưới Trời & Những Bản Án Bỏ Túi tại Chân Trời Mới Media.

Related posts