Lê Anh Hùng ơi, giặc Tàu cộng công khai ở Hà Nội rồi

Fb. Phạm Thành|

Bốn bức tường lạnh vây quanh trong chốn lao tù, có giảm hãm, có làm suy yếu đôi mắt tinh tương, đôi tai canh giác, bộ não mẫn tiệp của chú trước nạn xâm lăng, nạn hán hóa của Tàu Cộng trên đất nước Việt Nam ta không? Tôi tin là không?

Có tin mới cho chú đây.

Tàu Cộng đã lộ mặt xâm lược ở thủ đô Hà Nội rồi, chú ạ.

Xin bạn xem tiếp bài Lê Anh Hùng ơi, giặc Tàu cộng công khai ở Hà Nội rồi tại Chân Trời Mới Media.

Related posts