Khi dân chủ là có tội

Hãy ghi nhớ sự đớn hèn, tàn bạo của những kẻ đã gây ra tội ác hôm nay, và đày đọa những con người yêu nước. Chắc chắn lịch sử sẽ phán xét và muôn đời phỉ nhổ một thể chế đốn mạt, phi nhân.
DÂN CHỦ không bao giờ là tội mà những thế lực độc tài đang hãm hại nền Dân Chủ mới là tội đồ muôn đời của Nhân dân.

Xin bạn xem tiếp bài Khi dân chủ là có tội tại Chân Trời Mới Media.

Related posts