Kết thúc Đại Hội 6: Dân ta tiếp tục ăn bánh vẽ

Kết thúc Đại Hội 6: Dân ta tiếp tục ăn bánh vẽ

Hội nghị Trung Ương 6 thành công trên cả mong đợi trong tiếng vỗ tay rầm trời của đám cuồng Tổng Trọng. Những phát biểu hùng hồn được đưa ra kiểu: “Ai trót nhúng tràm thì sớm tự giác gột rửa” rồi “chúng ta phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Dạ, xin thưa với các cuồng tín viên là “hãy tỉnh lại đi trước khi quá muộn”.

Xin bạn xem tiếp bài Kết thúc Đại Hội 6: Dân ta tiếp tục ăn bánh vẽ tại Chân Trời Mới Media.

Related posts