Hoàng Chí Phong được đề cử Giải Nobel Hoà Bình

Liên quan đến việc được đề cử, anh Hoàng Chí Phong chia sẻ là Anh hy vọng nó sẽ mang lại thêm sức mạnh cho phong trào dân chủ Hồng Kông và cho thế giới và riêng Chủ Tịch Nước Trung Cộng Tập Cận Bình thấy rằng thế hệ trẻ sẽ kiên trì đấu tranh cho dân chủ dù phải đối mặt với tù đày.

Xin bạn xem tiếp bài Hoàng Chí Phong được đề cử Giải Nobel Hoà Bình tại Chân Trời Mới Media.

Related posts