Giải trí: Thơ Tạ Bình “Ôi Người Tử Tế”

ÔI NGƯỜI TỬ TẾ Thật nực cười thay kiểu thế này Tên trùm tham nhũng khấn gì đây Khi còn đương chức chuyên vơ vét Đến lúc hưu rồi giả ngất ngây Chẳng phật nào dung quân khốn nạn Không thần mô ứng kẻ bầy hây Thôi quan cứ tưởng thành lương thiện Quỷ hiện […]

Bài Giải trí: Thơ Tạ Bình “Ôi Người Tử Tế” đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

Related posts