Đừng thêm dầu vào lửa, để dân tôi yên

Nguyễn Tiến Dân

1-  Chiều ngày 8-11-2017, bà con Đồng tâm có cuộc gặp mặt thường kì. Khác với mọi khi, lần này, hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Nội dung chính của nó: mổ xẻ và phản bác “những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phản động”, à quên, của ông nghị Đào Thanh Hải. Mình ngồi xem truyền hình trực tiếp, từ đầu đến cuối.

Xin bạn xem tiếp bài Đừng thêm dầu vào lửa, để dân tôi yên tại Chân Trời Mới Media.

Related posts