Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị ‘Năm thứ 100’

VATICAN. ĐTC khuyến khích mọi cố gắng nhắm giải quyết nạn thất nghiệp đang gia tăng nhiều tại các nước phát triển cũng như các nước đang trên đường phát triển.

 Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20-5-2017, dành cho 250 tham dự viên Hội nghị do Quỹ Centesimus Annus, Năm Thứ 100 – Phò Giáo Hoàng, tổ chức.

 Ngỏ lời trong dịp này ĐTC ca ngợi chủ trương của Ngân Quỹ này là tìm kiếm những cách thức khác để hiểu về nên kinh tế, sự phát triển và thương mại, để đáp ứng những thách đố luân lý đạo đức do những kiểu mẫu và hình thức mới xuất phát từ kỹ thuật, từ nền văn hóa phí phạm và lối sống không biết tới người nghèo và coi rẻ người yếu thế gây ra. ”Ngân quỹ của quí vị cũng đóng góp quí giá trong việc cứu xét các hoạt động thương mại và tài chánh dưới ánh sáng truyền thống phong phú giáo huấn xã hội của Hội Thánh và sự tìm kiếm những phương thức khác để xây dựng”.

 ĐTC đặc biệt bày tỏ hài lòng vì trong những ngày họp lần này, các tham dự viên Hội nghị của Ngân Quỹ năm thứ 100 bàn về vấn đề chủ yếu là kiến tạo công ăn việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng mới về kỹ thuật hiện nay. ĐTC nói: ”Làm sao chúng ta có thể không lo âu vì vấn đề trầm trọng là nạn thất nghiệp của người trẻ và người lớn không có các phương thế để thăng tiến bản thân. Đó là một vấn đề đang gia tăng tới mức độ bi thảm tại các nước đã phát triển và các nước đang trên đường phát triển và đòi phải được giải quyết với cảm thức về công lý giữa cac thế hệ và ý thức trách nhiệm đối với tương lai” (SD 20-5-2017)

 G. Trần Đức Anh OP

Related posts