Chuyện Giàn Thiên Lý 2 | Trình bày: Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh | Tác giả: Anh Bằng

Chuyện Giàn Thiên Lý 2 | Trình bày: Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh | Tác giả: Anh Bằng | Thơ: Yên Thao

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc”
– Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com
– Mua digital copy: www.sbtngo.com
– Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #ThangTuDen #Nhungduaconvongquoc

Related posts