Ký tên Xóa Bỏ Biểu Tượng Hồ Chí Minh tại Nhật

Xin bấm vào đây để ký tên. Kính thưa ông Thị Trưởng thành phố MIMASAKA Kính thưa quí vị đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố MIMASAKA Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố Chúng tôi, đại diện Hiệp Hội Người Việt tại Nhật kính gửi đến quý vị bản Thỉnh Nguyện Thư cùng chữ ký của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật, để yêu cầu chính quyền thành phố Mimasaka đình chỉ việc đặt tượng Hồ chí Minh trong bảo tàng…

Read More