Cải cách kinh tế và xung đột lợi ích ở Việt Nam

Lê Anh Hùng Blog – VOA

Tại hội nghị tổng kết ngành tài chính ngày 6/1/2017, lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đưa ra những cảnh báo về thực trạng nền tài khoá quốc gia: “Chi thường xuyên tăng rất nhanh khiến ngân sách căng thẳng”, “Nợ công theo báo cáo sát trần nhưng nếu tính đầy đủ thì vượt trần cho phép”, và đặc biệt là “[…] nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi”.

Xin bạn xem tiếp bài Cải cách kinh tế và xung đột lợi ích ở Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

Related posts