Bệnh “chỉ thấy dân sai”!

Gs. Hà Văn Thịnh – Fb.Văn Thịnh Hà |

Nhà hàng xóm có bà Osin, bà ấy liên tục kể cho nghe “Hôm qua cậu chủ nạt”, “Hôm trước cô chủ la”… Tôi hỏi lý do: Nào là làm mất đồ, nào là “lấy xôi làng đãi ăn mày” (buổi trưa, thấy ông bà chủ không về thì y như rằng mở tiệc mời mọi người liên hoan…).
Ấy, trò đời nó thế: Lỗi mình làm sai bét be không tính, chỉ tính người ta la, nẹt hơi quá lời…

Tưởng chỉ Osin ít học mới mắc bệnh này.

Xin bạn xem tiếp bài Bệnh “chỉ thấy dân sai”! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts