TS Phạm Đỗ Chí: 'Cải cách kinh tế không thể tiếp tục nếu không có cải cách thể chế chính trị'

Tiến sỹ Phạm Đỗ Chí, người từng làm tư vấn cho Tổng bí thư Kaysone Phomvihane của Lào và Tổng thống Togo, nhắc lại kêu gọi "Việt Nam hãy tỉnh ngủ" để cải cách chính trị và kinh tế. Trong phỏng vấn riêng cho BBC Tiếng Việt cuối tháng 11/2018, cựu quan chức IMF kể lại những kỷ niệm khi làm việc ở Lào và Việt Nam. Ông cũng nói về "thất bại lớn đối với cá nhân" ông khi những đóng góp cải cách của ông dưới thời Thủ…

Read More